Vodstvo skupine Häfele

Bližina strankam in inovativno razmišljanje - to  je oblikovala generacije v družinskem podjetju s sedežem v Nemčiji. Predstavitev vodstva našega podjetja.

Sibylle Thierer

Sibylle Thierer

Izvršni direktor

Leta 2003 je gospa Sibylle Thierer prevzela splošno odgovornost za skupino Häfele. Vodi družinsko podjetje v tretji generaciji in utira pot v sodobnost.

Področja odgovornosti

 • Korporativno upravljaje
 • Prodaja na domačem trgu
 • Poslovni razvoj
Stefan Huber

Stefan Huber

Generalni direktor na tujih trgih / mednarodno poslovanje

Stefan Huber se je leta 1996 pridružil skupini Häfele kot produktni vodja. Leta 1998 je bil imenovan za generalnega direktorja Häfele Japonska. Leta 2006 je bil imanovan v vodstvo Häfele.

Področja odgovornosti

 • Poslovanje na tujih trgih
Robert Raith

Robert Raith

Generalni direktor za razvoj in proizvodnjo

Robert Raith je od leta 2012 generalni direktor za razvoj in proizvodnjo v podjetju Häfele. Odgovoren je za vse proizvodne obrate in za razvoj novih izdelkov.

Področja odgovornosti

 • Osrednji razvoj
 • Hčerinske proizvodne družbe
 • Prodajna industrija
Gregor Riekena (CMO)

Gregor Riekena

Direktor trženja

Gregor Riekena je v Häfele od oktobra 2011 direktor marketinga. Od julija 2015 je okrepil vodstvo in je odgovoren za upravljanje na področju blagovne znamke, izdelkov in komunikacije.

Področja odgovornosti

 • Upravljanje blagovne znamke
 • Obseg
 • Komunikacija

Michael Distl

Generalni direktor finančnega sektorja, človeških virov, pravnega in upravnega sektorja

Michael Distl je najnovejši član v vodstvu podjetja in je del Häfele od februarja 2020. Hodgovoren je za finance, človeške vire, pravno in upravno vodenje.

Področja odgovornosti

 • Finance
 • Človeški viri
 • Pravne zadeve
 • Uprava